Бали: NAN
Сторінка: Сторінка 1
Час: --:--

1) Кути a і b вертикальні. Якщо кут a = 73°, то кут b дорівнює:
2) Кути a і b суміжні, Кут b удвічі більший за кут а. Кути a і c вертикальні. Яка
градусна міра кута c?
3) Якщо в трикутнику висота і медіана співпадають, то такий трикутник:
4) В прямокутному трикутнику катет, що лежить напроти кута 30° дорівнює: