Науки
Науки
Доступна тема: /МАТЕМАТИКА/1 клас
Теми вправ
Вправи
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ. № 2. 1 класс. ( - 26.03.2007) [Варіанти]
ЗАДАЧИ НА СМЕКАЛКУ! №1. 1 класс. ( - 15.02.2007) [Варіанти]
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ № 1 ( в пределах 20 ) ( - 12.02.2007) [Варіанти]
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ № 2. (в пределах 20) ( - 12.02.2007) [Варіанти]
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ. ( - 16.01.2007) [Варіанти]
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ В ПРЕДЕЛАХ 6. ( - 02.01.2007) [Варіанти]
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ В ПРЕДЕЛАХ 8. ( - 02.01.2007) [Варіанти]
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ В ПРЕДЕЛАХ 9. ( - 02.01.2007) [Варіанти]
Сложение и вычитание в пределах 6. ( - 18.10.2006) [Варіанти]
Сложение и вычитание в пределах 8. ( - 24.10.2006) [Варіанти]
Сложение и вычитание в пределах 9. ( - 06.11.2006) [Варіанти]
ЧЕТНЫЕ И НЕЧЕТНЫЕ ЧИСЛА. 1 класс. ( - 28.02.2007) [Варіанти]
ЧИСЛА ОТ 21 ДО 100. ( - 15.02.2007) [Варіанти]
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. ( - 19.11.2006) []
МАТЕМАТИКА В КАРТИНКАХ ( - 16.11.2006) []
УЧИМСЯ СЧИТАТЬ. ( - 15.11.2006) []
ЗАДАЧИ НА СМЕКАЛКУ! №2. 1 класс. ( - 15.02.2007) [Слова]
КРУГЛЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ С НИМИ. 1 класс. ( - 15.02.2007) [Слова]
НАЗВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ. №1 (В ПРЕДЕЛАХ 10) ( - 04.01.2008) [Слова]
НАЗВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ. №2. (В ПРЕДЕЛАХ 20) ( - 04.01.2008) [Слова]
НАЗВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ. №3. (ДЕЙСТВИЯ С КРУГЛЫМИ ЧИСЛАМИ) ( - 04.01.2008) [Слова]
РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ № 3 (В ПРЕДЕЛАХ 20) ( - 04.01.2008) [Слова]
РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ №1 (В ПРЕДЕЛАХ 10) ( - 04.01.2008) [Слова]
РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ №1 (В пределах 10) ( - 13.10.2007) [Слова]
РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ №2 (В пределах 10) ( - 04.01.2008) [Слова]
РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ №4 (Действия с круглыми числами). ( - 04.01.2008) [Слова]
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ В ПРЕДЕЛАХ 10. ( - 02.01.2007) [Слова]
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ В ПРЕДЕЛАХ 100. ( - 10.11.2007) [Слова]
Состав числа в пределах 9 ( - 06.11.2006) [Слова]
УСТНЫЙ СЧЕТ №1. В пределах 10. ( - 18.02.2008) [Слова]
УСТНЫЙ СЧЕТ №2. ( - 10.11.2007) [Слова]
УСТНЫЙ СЧЕТ №3 ( - 10.11.2007) [Слова]